Стъклени фасади

Стъклени фасади

Голяма част от облика на един съвременен град се оформя от стъклените фасади на сградите, които освен повече светлина и пространственост, притежават висока степен на сигурност и изолация, индивидуална архитектурна идея и цветово усещане.

Фасадното остъкляване е една съвременна възможност за модерно и ефективно остъкляване. Изборът на конкретен тип фасада, профилна система и стъкла, зависи от типа сграда и изложението й.

Стъклените фасади, които предлагаме са два вида: стъклена фасада с капачка и стъклена структурна фасада.

Стъклена фасада с капачка - това е и най-разпространената система. При нея се монтира външна алуминиева капачка по вертикалата или хоризонталата. Носещата конструкция на окачената фасада от подобен тип е разположена от към вътрешната страна. Капачковата фасада се отличава с класическа визия.

Стъклена структурна фасада - при този тип фасади, фасадата е съставена от единна повърхност без видими монтажни планки, благодарение на което структурната окачена фасада има огледален ефект. При монтажа на този вид система се оставят съвсем малки отстояния между стъклата. Те са предназначени основно да компенсират температурни колебания. Структурните фасади са най-енергоефективни между останалите видове фасади, заради технологията на монтаж и особеностите на конструкцията.

ALUMIL
ETEM
SCHUKO


Печат